EP.0 ไม่เตรียมตัว ก็เตรียมตาย! | ถ้าคุณขายของออนไลน์ หนีภาษี และยังไม่รู้จัก E-Tax Invoice น่ากลัว!

0 views
|

มันไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่ต้องบ่นว่าใครจะเอาภาษีไปใช้ทำอะไร แต่เป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องจ่ายภาษีให้ถูกต้อง หากคุณเป็นคนนึงที่ยังขายสินค้าอะไรและไม่เคยจ่ายภาษี …

Related videos